lantern home

مبارزه برای آزادی دیجیتال و حقوق بشر در سراسر جهان

Lantern فناوری دور زدن سانسور و پهنای باند اینترنت حیاتی را در طول خطرناک‌ترین بحران‌های حقوق بشر در این دهه فراهم کرده است. این کار به حمایت اعضای Lantern در سراسر جهان بستگی دارد.

ما برای ادامه دادن به مبارزه به کمک شما نیاز داریم. امروز کمک مالی اهدا کنید.

Brave New Software یک سازمان خیریه ‎ 501(c)(3)‎است. EIN ما ‎ 27-3272909است. تا حدی که قانون مجاز بداند، کمک‌های مالی مشمول کسر مالیات می‌شوند.