مأموریت

باوجود اینکه حکومت‌ها در سراسر جهان به‌طور فزاینده‌ای نسبت به مبادله آزاد اطلاعات خصومت می‌ورزند، ما معتقدیم که دسترسی به اینترنت بدون سانسور یکی از حقوق بشر است.

از سال 2010، Lantern خود را به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین و کارآمدترین ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت در جهان به اثبات رسانده است به‌طوری‌که این برنامه بیش از 150 میلیون بار در سراسر دنیا دانلود شده است.

فناوری ما اینترنت را برای افرادی که تحت سرکوب‌گرترین دیکتاتوری‌های جهان - از جمله روسیه، چین و ایران - زندگی می‌کنند، در برخی از خطرناک‌ترین لحظات تاریخ معاصر از حالت مسدودی درآورده است.